Implementarea SDL prin intermediul Leader si Teritoriul. 

              Strategia de Dezvoltare Locala a GAL „Plaiurile Ramidavei” (SDL) a fost realizata respectandu-se principiile dezvoltarii durabile, pornind de la premisa ca o societate durabila este cea care isi modeleaza sistemul economic si social astfel incat resursele naturale si sistemele de suport ale vietii sa fie mentinute. Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. Scopul elaborarii SDL a GAL „Plaiurile Ramidavei” este acela de a pune la dispozitia tuturor factorilor interesati in progresul economico-social al localitatilor componente, o gandire unitara cu privire la caile necesare de urmat, creand premisele aparitiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase si durabile.

              Teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”: este constituit din 13 localitati, 12 comune si 1 oras (Aricestii Zeletin, Batrani, Bertea, Carbunesti, Cerasu, Drajna, Izvoarele, Maneciu, Posesti, Soimari, Stefesti, Teisani si Orasul Slanic)

              LEADER este un instrument extrem de important pentru acest teritoriu, prin prisma sprijinirii dezvoltarii economice si sociale a zonei, reducerii disparitatilor dintre urban-rural si promovarii incluziunii sociale. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii reprezinta o modalitate de implementare ce a permis partenerilor locali din teritoriul GAL sa elaboreze strategia de dezvoltare rurala in baza analizei nevoilor si prioritatilor specifice teritoriului.
LEADER, prin intermediul SDL sustine sectoare si categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care functioneaza in zonele rurale.
Strategia de dezvoltare locala a GAL “Plaiurile Ramidavei” este proiectata in jurul unui principiu-cheie: cresterea nivelului de trai al populatiei din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei” prin dezvoltarea unor activitati economice durabile si sustenabile si cresterea atractivitatii zonei prin imbunatatitea conditiilor de viata.
Astfel, obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER sunt:
• Furnizarea de servicii de instruire si de informare persoanelor implicate in sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL “Plaiurile Ramidavei”;
• Dezvoltarea sectoarelor agricole prioritare din spatiul rural aferent teritoriului GAL: zootehnie, pomicultura si apicultura, imbunatatirea performantei si facilitarea restructurarii si modernizarii acestora, precum si incurajarea investitiilor;
• Dezvoltarea infrastructurii pentru functionarea eficienta a pietei de desfacere a produselor agricole si agroalimentare pentru stimularea lanturilor scurte de aprovizionare;
• Stimularea asocierii din domeniul agricol;
• Dezvoltarea si promovarea de produse alimentare de calitate;
• Sprijinirea antreprenoriatului din teritoriul GAL prin stimularea si dezvoltarea mediului privat astfel incat acesta sa genereze plus valoare si locuri de munca, absorbtia fortei de munca excedentare din agricultura;
• Diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori;
• Imbunatatirea bazei materiale a localitatilor in vederea cresterii accesului cetatenilor la serviciile de baza;
• Interventiile pentru punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural si natural;
• Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile marginalizate.