Arhiva Masura M7

1. Ghidul Solicitantului_M7.pdf
2. Anexa_1_Cererea de finantare_M7.xlsm
3. Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate_HG28.doc
4. Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate_HG907.doc
5. Anexa 2.3 – Studiu de fezabilitate_Anexa_B.xls
6. Anexa 2.4 – Studiu de fezabilitate_Anexa_C.xls
7. Anexa 2.5 – Studiu de fezabilitate Proiectii financiare si indicatori financiari.doc
8. Anexa 3 – Model Contract de Finantare.doc
9. Anexa 4 – Fisa M7.doc
10. Anexa 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private.doc
11. Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica.doc
12. Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis).doc
13. Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate.doc
14. Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02.doc
15. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile.doc
16. Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.doc
17. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere.docx
18. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta.docx
19. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta.docx
20. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta.docx