Arhiva Masura M8_2

1. Ghidul Solicitantului_M8.pdf

2a. Anexa 1 – Cerere de finantare M8a.xls

2b. Anexa 1 – Cerere de finantare M8b.xls

2c. Anexa 1 – Cerere de finantare M8c.docx

3. Anexa 2 – SF, DALI, MJ.docx

4. Anexa 3 – Recomandari analiza cost-beneficiu.docx

5. Anexa 4 – Contract de Finantare.docx

6. Anexa 5 – Fisa masurii.docx

7. Anexa 6 – Fisa de prezentare a teritoriului.docx

8. Anexa 7 – Declaratie pe propria raspundere.docx

10. Anexa 8 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.doc

11. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta pentru proiectele de investitii.docx

12. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta pentru proiectele de servicii.docx

13. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta pentru proiectele de investitii.docx

14. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta pentru proiectele de servicii.docx

15. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta.docx

Arhiva Masura M3

1. Ghidul Solicitantului_M3.pdf

2.1 Anexa 1 – Cerere de finantare M3- A.xlsm

2.2 Anexa 1 – Cerere de finantare M3 – B.xlsm

3.1 Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate.doc

3.2 Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate – pomicol.doc

4. Anexa 2.3 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa B.xls

5. Anexa 2.4 – Model Studiu de Fezabilitate Anexa C.xls

6. Anexa 3.1 – Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative.pdf

7. Anexa 3.2 – Lista UAT din zone montane.pdf

8. Anexa 4 – Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene.pdf

9. Anexa_5_-_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola.rar

10. Anexa 6.1 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ.doc

11. Anexa 6.2 – Lista rase autohtone (indigene).doc

12. Anexa 7 – Areale STP.xls

13. Anexa 8 Calculator cod bune practici agricole.xls

14. Anexa 9 – Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.pdf

15. Anexa 10 – Fisa masurii M3.doc

16. Anexa 11 – Model Contract de Finantare.doc

17. Anexa 12 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale.doc

18. Anexa 13 – Declaratie pe propria raspundere.docx

19. Anexa 14 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal.doc

20. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta.docx

21. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta.docx

22. Fise de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta.docx

Arhiva Masura M2

1. Ghidul Solicitantului_M2.pdf

2. Anexa_1_Cererea de finantare_M2.xlsm

3. Anexa 2 – Plan de afaceri.doc

4. Anexa 3 – Model Contract de finantare.doc

5. Anexa 4 – Fişa masurii.docx

6. Anexa 5A – Codul bunelor practici agricole.doc

7. Anexa 5B – Calculator Cod Bune Practici Agricole.xls

8. Anexa 6 – Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol.xls

9. Anexa 7 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberata de ANZ.doc

10. Anexa 8 – Declaratie pe propria raspundere.docx

11. Anexa 9 – Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale.doc

12. Anexa 10 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.doc

13. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii si metodologie.docx

14. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologie.docx

15. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologie.docx

Arhiva Masura M1

1. Ghidul Solicitantului_M1.pdf

2. Anexa 1 – Cererea de finantare.docx

3. Anexa 2 – Fişa Măsurii M1.docx

4. Anexa 3 – Declarație privind asigurarea capacitatii tehnice.docx

5. Anexa 4 – Declaratie raportare GAL.docx

6. Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.doc

7. Anexa 6 – Acord de parteneriat.doc

8. Anexa 7 – Contract de finantare – model.docx

9. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare.docx

10. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare.docx

11. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare.docx

Arhiva Masura M9

1. GS_M9_ PR.pdf
2. Anexa 1 – Cerere de finantare.xlsm
3. Anexa 2 – SF, DALI, MJ.docx
4. Anexa 3 – Recomandari analiza cost-beneficiu.docx
5. Anexa 4 – Contract de Finantare.docx
6. Anexa 5 – Fisa masurii M9.docx
7. Anexa 6 – Fisa de prezentare a teritoriului.docx
8. Anexa 7 – Declaratie pe propria raspundere.docx
9. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta.docx
10. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta.docx
11. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta.docx

Arhiva Masura M8

1. GS_M8.pdf
2a. Anexa 1 – Cerere de finantare M8a.xls
2b. Anexa 1 – Cerere de finantare M8b.xls
2c. Anexa 1 – Cerere de finantare M8c.docx
3. Anexa 2 – SF, DALI, MJ.docx
4. Anexa 3 – Recomandari analiza cost-beneficiu.docx
5. Anexa 4 – Contract de Finantare.docx
6. Anexa 5 – Fisa masurii.docx
7. Anexa 6 – Model HCL.docx
8. Anexa 7 – Fisa de prezentare a teritoriului.docx
9. Anexa 8 – Declaratie.docx
10. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta pentru proiectele de investitii.docx
11. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta pentru proiectele de servicii.docx
12. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta pentru proiectele de investitii.docx
13. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta pentru proiectele de servicii.docx
14. Fisa de verificare a criteriilor de selectie.docx

Arhiva Masura M7

1. Ghidul Solicitantului_M7.pdf
2. Anexa_1_Cererea de finantare_M7.xlsm
3. Anexa 2.1 – Studiu de fezabilitate_HG28.doc
4. Anexa 2.2 – Studiu de fezabilitate_HG907.doc
5. Anexa 2.3 – Studiu de fezabilitate_Anexa_B.xls
6. Anexa 2.4 – Studiu de fezabilitate_Anexa_C.xls
7. Anexa 2.5 – Studiu de fezabilitate Proiectii financiare si indicatori financiari.doc
8. Anexa 3 – Model Contract de Finantare.doc
9. Anexa 4 – Fisa M7.doc
10. Anexa 5 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private.doc
11. Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica.doc
12. Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis).doc
13. Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate.doc
14. Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02.doc
15. Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile.doc
16. Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor.doc
17. Anexa 9 – Declaratie pe propria raspundere.docx
18. E1.1LG – Fisa de verificare a conformitatii si metodologia aferenta.docx
19. E1.2LG – Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia aferenta.docx
20. E1.3LG – Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia aferenta.docx