MASURA M1/1C

Adaugat 04.09.2023

1. Ghidul Solicitantului_M1.pdf

2. Cererea de finantare.docx

3. Anexa 1 – Buget Indicativ.docx

4. Anexa 2 – Declarație pe proprie răspundere a solicitantului.docx

5. Anexa 3 – Grafic calendaristic de implementare.docx

6. Anexa 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal.doc

7. Anexa 5 – Declarație privind asigurarea capacitatii tehnice.docx

8. Anexa 6 – Declaratie raportare GAL.docx

9. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare.docx

10. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare.docx

11. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare.docx

12. Anexa 2 – Fişa Măsurii M1.docx