MASURA M1/1A

Adaugat 26.05.2021

1. Ghidul Solicitantului_M1

2. Anexa 1 – Cererea de finantare

3. Anexa 2 – Fişa Măsurii M1

4. Anexa 3 – Declarație privind asigurarea capacitatii tehnice

5. Anexa 4 – Declaratie raportare GAL

6. Anexa 5 – Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

7. Fisa de verificare a conformitatii si metodologia de verificare

8. Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si metodologia de verificare

9. Fisa de verificare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare